Varmesystemets trykprøve: skylning efter hydrauliske tests

Når alt installationsarbejdet med arrangementet af vandforsyningssystemet er afsluttet, er det nødvendigt at udføre en endelig test af hele systemet for at sætte det i drift i den rigtige form. Test udføres for at identificere mulige fejl i kommunikationsarbejdet og deres efterfølgende eliminering. Stadierne af verifikationsarbejdet og komplette oplysninger om det indtastes i form af den handling, der er godkendt af SNiP. En prøve eller et eksempel på et dokument kan ses i vores materiale nedenfor.

Sådan udfyldes formularen til et testdokument til vandforsyningssystemet korrekt, og hvad sådanne værker er i vores artikel.

Vigtigt: Test af et færdigt internt vandforsyningssystem udføres i de fleste tilfælde hydraulisk ved hjælp af en stor mængde vand under et tryk over det generelle gennemsnit. Hvis den eksterne vandforsyning skal testes, kan den hydrauliske metode ved en temperatur på +5 grader stadig bruges, og ved lavere temperaturer anvendes den pneumatiske metode (pumpning af kommunikationen med luft under højt tryk). Begge metoder i professionelle kredse kaldes rørkrympning.

Handlingen med hydraulisk test af varme- og vandforsyningsledningssystemet

Opvarmnings- og vandforsyningssystemer kontrolleres:

En trinvis kontrol og dens resultater registreres i testrapporten. Systemet testes for tæthed og styrke på to måder, hvoraf den ene er den hydrauliske metode: test ved brug af vand med øget belastning. Denne metode er velegnet til indendørs og udendørs systemer (ved temperaturer ikke lavere end + 5C). Den anden metode er pneumatisk.

Begge accept testmetoder kaldes rørtryktest.

Resultaterne af inspektionerne indgås i en retsakt, hvis form er fastlagt ved reglerne for bygningsreglementer. Skabelonen er præsenteret i tillæg 1 til SANPin "Eksterne netværk og vandforsynings- og kloakanlæg". Den præsenterede form for loven er obligatorisk.

Proceduren for udarbejdelse af en handling:

1. Angivelse af virksomhedsoplysninger: kompilationsby og dato.

2. Repræsentation af kommissionsmedlemmerne, der udførte tryktest og accept af trykrørledningen. Tre partier bliver medlemmer:

Virksomheden, der installerede rørledningen

Teknisk overvågningsrepræsentant fra kunden

Driftsselskabsrepræsentant

3. Nedenfor er information om det testede objekt og en beskrivelse af rørledningen (længde, diameter, materiale af rør og samlinger), de oplysninger, der er specificeret i arbejdsdokumentationen, giver oplysninger om den anvendte manometer.

4. Afsnittet om testen og dens resultater er afsluttet.

5. I afsnittet "Kommissionens beslutning" fremsættes en erklæring om, at systemet betragtes som stærkt og forseglet og er underskrevet af kommissionsmedlemmerne.

Du kan downloade formularen gratis i slutningen af ​​artiklen.

Skylning af kloakering. Skylningsattest til opvarmningssystem - kontraktformular

Kvaliteten af ​​kloaknettet skal kontrolleres i alle byggetrin. Det vigtigste, der skal kontrolleres, er overholdelse af normer og krav. Derudover er processen med installation af udstyr også reguleret. I slutningen udsættes den for en test, i henhold til de resultater, hvoraf en kloakskyllehandling udarbejdes.

Detaljer at kontrollere

Kloaknetværkskontrol består af:

 • test af systemet inde i huset
 • kontrol over rørforbindelser;
 • kontrol af de installerede containers funktion
 • storm kloak test.

spildevand, der har behov for skylning

Kloaknetværket inde i bygningen inkluderer:

 • alt sanitetsudstyr, hvorfra afløbet er fremstillet
 • indre rør, der er forbundet med rørledningen
 • kloak vertikal del med et blæserør.

Det udvendige kloaksystem, der inspiceres, inkluderer:

 • rør, der dræner affaldsmasser fra huset;
 • brønde;
 • behandlingstanke;
 • brusemodtagere.

Ansvar for driften af ​​kloaknetværket

Testene udføres af en kommission, der inkluderer repræsentanter for forskellige organisationer. Disse inkluderer:

 • virksomheder - designere, der er ansvarlige for korrektheden af ​​beregninger og tegninger af spildevandsnetværket
 • virksomheder, der undersøgte det område, hvor kloaksystemet blev installeret, ansvarlige for informationen om miljøsikkerhed, på grundlag af hvilket projektet blev bygget
 • virksomheder, der lægger systemet - de er ansvarlige for overensstemmelse med kvaliteten af ​​det udførte arbejde
 • kundevirksomheder, der fører tilsyn med kontrol før lanceringen.

udførelse af planlagt vedligeholdelse af kloaknetværket

Hver organisation er kun ansvarlig for den del af det arbejde, den har udført. Efter en sådan test udarbejdes en handling til skylning af kloaksystemet, hvoraf en prøve er vist nedenfor.

Hvis der konstateres fejl og mangler, kan hver af de deltagende virksomheder holdes ansvarlige på forskellige måder, fra disciplinær til kriminel.

Intern netværkstest

Ved kontrol styres repræsentanter for virksomhederne af bestemmelserne i SNiP: "Kloakering, eksterne netværk og strukturer" og undersøges:

 • rigtigheden af ​​arbejdet med projektet
 • test for pålidelighed af forbindelser;
 • overholdelse af installationen af ​​alle VVS-armaturer
 • lodrethed af stigrør.

Hvordan arbejdet svarer til projektet kontrolleres visuelt. Alle elementer skal matche det.

Alle enheder skal være rene. De må ikke have nogen skade: revner, ridser osv. Afbøjninger af kloakrør er uacceptable, deres lodrethed styres af en rørledning.

Rørledningen kontrolleres pneumatisk eller hydraulisk. Hvis lufttemperaturen er fra fem grader Celsius, anvendes den hydrauliske metode. I koldt vejr - pneumatisk.

pneumatisk kontrol af kloakledningen Under den hydrauliske kontrol pumpes systemet op med vand. Dette gøres på hver etage separat ved at indsætte stubbe på revisionen.

Rørene kontrolleres for blokeringer eller resterende snavs. Tre fjerdedele af armaturerne åbnes, alle rør på gulvet er fyldt med væske og efterlades i ti minutter. Scenen betragtes som bestået, hvis der ikke observeres lækager.

kloakrør før og efter rengøring

Rørene placeret lodret forsynes med vand med et tryk på op til 0,08 MPa, de efterlades i et kvarter og sørger for, at der ikke registreres lækager.

Ved temperaturer under fem grader udføres testen pneumatisk ved lufttilførsel.

Test af eksternt netværk

Denne del af systemet kontrolleres i de fleste tilfælde hydraulisk. Testene inkluderer:

 • kontrol af rør for lækager;
 • hældningskontrol
 • test af brønde og andre installerede containere;
 • kontrol af drift af stormafløb.

Hvis der blev lagt et trykafløb, leveres det under et bestemt tryk. Det skal være det samme ved ind- og udrejse.

forberedelse og udførelse af arbejde med kontrol af kloaknettet

Brønde inspiceres for tæthed.Dette gøres på forskellige måder baseret på implementeringen af ​​tæthed:

 • hvis den er intern, skal du kontrollere lækagen.
 • hvis - ekstern, så bestemmes tilstrømningen.

I begge tilfælde skal brønden fyldes med væske. Andre containere, inklusive en septiktank, kontrolleres på samme måde.

I slutningen af ​​testen passerer en storm kloak. På dette tidspunkt:

 • et stik er installeret ved afløbet af afløbene;
 • systemet fyldes maksimalt med vand;
 • lad stå i ti minutter til metalrør og tyve til plastik.

I tilfælde af plastrør kan kontrollen kun udføres efter en dag er gået efter forseglingen.

Test af kloaksystemet er et obligatorisk sidste trin i installationen af ​​VVS-udstyr. Dette efterlader muligheden for at rette mangler, selv før objektet tages i brug. Det tilrådes at gå igennem denne fase, før du er færdig med huset.

Når der leveres tjenester til skylning af varmeforsyningssystemet af specialiserede virksomheder, kræves dokumentaregistrering af det udførte arbejde. Først og fremmest udarbejdes et skøn, og der indgås en aftale.

Derefter udfyldes handlingen med skylning af varmesystemet og underskrives. Rørledninger, radiatorer og rørledninger til dem har brug for forebyggende arbejde.

Den tekniske side af skylning såvel som dens dokumentariske komponent har nogle særlige egenskaber.

Fremgangsmåden til skylning af varmesystemet og dets design

Arbejdssekvensen udført af organisationer, der specialiserer sig i skylning af varmekonstruktioner, er som følger:

Testcertifikat for pneumatisk rørledning

Pneumatisk metode: diagnostik ved at pumpe systemet med højtryksluft. Metoden bruges ofte til udendørs systemer, hvis temperaturen på termometeret er mindre end +5 Celsius.

Proceduren for krympning af rør ved pneumatisk test er angivet i samme SanPin, testrapporten er udarbejdet i en obligatorisk form, som er givet i tillæg nr. 3.

Krav til udarbejdelse af testdokumentation:

 1. Udfyldelse af bynavn og dato for kompilering.
 2. Angivelse af kommissionsmedlemmerne (såvel som i den hydrauliske test er tre parter involveret).
 3. Beskrivelse af rørledningen: længde, diameter, materiale af rør og samlinger.
 4. Oplysninger om trykværdien: beregnet, til hvilken værdi trykket i rørene blev øget, det endelige tryk, mængden af ​​reduktion. Krympetiden er angivet.
 5. I afsnittet "Kommissionens beslutning" sætter hvert af dets medlemmer en underskrift med en afkodning, hvis rørledningen har bestået pneumatisk diagnostik og er hermetisk forseglet og holdbar.

I hvilke tilfælde udfyldes handlingen

Dokumentet kræves på tidspunktet for accept af gas, varme og vandforsyning. Vi taler om både et nyåbnet system og et, der har gennemgået reparationer eller planlagt vedligeholdelse. Den mest almindelige type trykprøvning er hydraulisk test af vandforsyningssystemet. Hele sæt tests er designet på en sådan måde, at systemet kontrolleres under forskellige forhold.

Udarbejdelse af en handling med hydraulisk test af varmesystemet
Efter udfyldelse af handlingen skal den kontrolleres

En form for accept test er vandhammer simulering. Systemet er under højt tryk, hvis værdi er flere gange højere end standardværdierne.

Operatøren vurderer, hvordan tætheden af ​​hele rørledningen ændres. Under hydrotesting testes ikke kun tætheden, men også kvaliteten af ​​de eksisterende samlinger. I de fleste tilfælde er det de, der bliver årsagen til, at et separat afsnit mislykkes. Ud over rørledningen er terminaludstyr underlagt kontrol. Varmesystemet installeret hos forbrugeren, vandhaner og gaskomfurer - alt dette skal kontrolleres.

Hvert kontrolstadium reguleres af et separat SNiP:

 • 41-01-2003;
 • 3.05.01-85;
 • Regler for teknisk drift af termiske kraftværker.

Reglerne for udførelse af hydrostatisk test er beskrevet i flere forskrifter.De styrer rækkefølgen og timingen af ​​testene. Forbrugere af forsyningsselskaber skal huske, at det er i deres bedste interesse at overholde disse frister. Forebyggende undersøgelser kan opdage problemet på et tidligt tidspunkt.

Handlingen med at teste det eksterne og interne kloaksystem for sundet

Testrapporten for intern og ekstern kloakering udarbejdes som et resultat af kontrol af systemets ydeevne. Det løser kommissionens holdning om, at systemet har bestået vandspildtesten, og designet overholder designdokumentationen, GOST og standarder.

Diagnosticering af kloaksystemets normale funktionalitet er nødvendig, når der installeres et nyt anlæg eller efter reparation af et eksisterende system. Oplysninger om sundhedskontrol indføres i loven. Formularen er udarbejdet i den form, der er specificeret i tillæg "D" til kodeksen for regler 73.13330.2012.

Handlingen specificerer:

 • navnet på systemet og det objekt, det er installeret i
 • oplysninger om medlemmerne af Kommissionen. Vi har brug for repræsentanter for tre organisationer: hovedentreprenøren, kunden og installationsfirmaet;
 • oplysninger om projektets navn registreres
 • resultaterne indtastes: antallet af samtidigt tilsluttede enheder samt forbindelsestid eller vandpåfyldning pr. etage (det unødvendige er overstreget);
 • i tredje afsnit er det ordineret, at der ikke blev fundet lækager ved samlingerne og gennem væggene. Dette betyder, at systemet er anvendeligt.

Medlemmer af Kommissionen underskriver beslutningen.

Rørledning (rørledningsnetværk) skylning / udrensning

Hovedstadskonstruktionsobjekt ___________________________________________

(navn,

__________________________________________________________________________

post- eller bygningsadresse for hovedbygningsobjektet)

Udvikler eller kunde ____________________________________________________

(navn, nummer og udstedelsesdato

__________________________________________________________________________

certifikater for statsregistrering, OGRN, TIN,

__________________________________________________________________________

postoplysninger, telefon, fax - til juridiske enheder;

__________________________________________________________________________

efternavn, navn, patronym, pasdata,

__________________________________________________________________________

bopæl, telefon, fax - for enkeltpersoner)

Person, der udfører byggeriet _________________________________________

(navn, nummer og

__________________________________________________________________________

dato for udstedelse af certifikatet for statsregistrering, OGRN,

__________________________________________________________________________

TIN, postoplysninger, telefon, fax - for juridiske enheder;

__________________________________________________________________________

efternavn, navn, patronym, pasdata,

__________________________________________________________________________

bopæl, telefon, fax - for enkeltpersoner)

Den person, der udfører konstruktionen og udfører teknisk tilsyn med installationsarbejdet ______________________________________________________________

(navn, nummer og

__________________________________________________________________________

dato for udstedelse af certifikatet for statsregistrering, OGRN,

__________________________________________________________________________

TIN, postoplysninger, telefon, fax - for juridiske enheder;

__________________________________________________________________________

efternavn, navn, patronym, pasdata,

__________________________________________________________________________

bopæl, telefon, fax - for enkeltpersoner)

Den person, der forbereder projektdokumentationen _____________________

__________________________________________________________________________

(navn, nummer og dato for udstedelse af certifikatet for

__________________________________________________________________________

statsregistrering, OGRN, TIN, postoplysninger,

__________________________________________________________________________

telefon, fax - for juridiske enheder;

__________________________________________________________________________

efternavn, navn, patronym, pasdata, sted

__________________________________________________________________________

indkvartering, telefon, fax - for enkeltpersoner)

Den person, der udfører konstruktionen, der udførte gennemskylning / rensning af rørledningen (rørledningsnetværk) __________________________________________

(navn, nummer og dato for udstedelse af certifikatet

Brandtestcertifikater

I løbet af afprøvningen for funktionsdygtighed og sikker drift af brandslukningsudstyr udarbejdes der flere handlinger:

 • kontrol af brandhaner;
 • intern vandforsyningsdiagnostik;
 • kontrollere sikkerheden ved brug og overholdelse af reglerne for arbejdskraftbeskyttelse af brandudslip.

Brandhaner

Kontrol af vandhaners ydeevne for vandtab udføres to gange om året og kombineres ofte med kontrol af brandslukningsvandforsyningssystemet. Baseret på resultaterne af inspektionen udarbejdes en handling, som er underskrevet af Kommissionen. Obligatoriske medlemmer: en repræsentant for brandinspektionen og en repræsentant fra den organisation, hvor inspektionen finder sted. Kommissionen kan også bestå fuldstændigt af virksomhedens medarbejdere.

Handlingen indikerer:

 • virksomhedsinformation (information om virksomheden, dato og sted for udarbejdelse);
 • hoveddelen beskriver kommissionsmedlemmerne og testforløbet. Oplysninger om hydranter præsenteres i tabelform. Angiv placeringsadresse, diameter, hoved, vandudbytte og hydrant ejerskab;
 • i den sidste del fastlægges overholdelse (eller manglende overholdelse) af kravene i hydranttilstanden.

I slutningen underskrives handlingen af ​​de bemyndigede medlemmer af Kommissionen.

Intern brandslukningsvandforsyning

Handlingen fastslår tilstedeværelse eller fravær af mangler og funktionsfejl i brandslukningsvandforsyningssystemet. Kontrollen udføres af virksomhedens ansvarlige medarbejdere. Hyppighed - mindst to gange om året for brandfarlige industrier kan inspektioner planlægges oftere.

Intern brandslukningsvandforsyning (ERW) er et komplekst system af rør, sensorer, afbrydere. Derfor kontrolleres det ofte af en specialist inden for arbejdsmiljø eller brandsikkerhed samt af personer, der er uddannet i brandsikkerhed.

Handlingen er tegnet på brevhoved eller almindeligt papir med angivelse af detaljerne. Sørg for at registrere:

 • information om organisation og deltagere i revisionen
 • information om det kontrollerede objekt
 • resultater af inspektioner
 • anbefalinger til afhjælpning af eventuelle mangler og funktionsfejl
 • ansvarlige personers underskrifter.

Hvis der vedlægges yderligere dokumenter til loven, angives deres liste og navn.

Brandstiger

Test af brandslukningsudstyr, inklusive stiger og stiger, er reguleret af en særlig GOST. Inspektionen kan udføres af organisationer, der har modtaget tilladelse fra ministeriet for nødsituationer og har specielt udstyr til dette.

Testresultaterne registreres i testrapporten. Dokumentationen indeholder standardoplysninger om organisationen og dens detaljer, information om medlemmerne af Kommissionen. Hoveddelen indeholder information om de inspicerede objekter (antallet af trapper og trappestiger, deres beholdningstal og tilhørende strukturel enhed), information om resultaterne af inspektioner (fravær eller tilstedeværelse af mangler). En recept gives for at eliminere de identificerede fejl.

I slutningen er handlingen underskrevet af kommissionsmedlemmerne.

Krympecertifikatformular

I beboelsesejendomme og ikke-beboelsesejendomme er specialister fra specialiserede organisationer involveret i verifikation.

Handlingsform for trykprøvning af varmesystemet.

form for krympning

Trykpumper og skiver til varmesystemet

Udfyldning af formularen er kun tilladt for personer med certificering og passende kvalifikationer.

Vigtig! Test af autonome systemer kan udføres af husejeren af ​​huset. Men kontrolstart kræver stadig tilstedeværelse af en specialist (inspektør), der vil udarbejde en handling.

Elementer af dokumentet, der kræves til udfyldning:

 • en detaljeret beskrivelse af det sted eller netværk, hvor testene blev udført (med angivelse af systemets længde)
 • liste over værktøjerne til at få arbejdet gjort
 • parametre for trykbelastninger og varighed af trykprøvning
 • instrumentaflæsninger under testning;
 • kundens underskrifter, repræsentant for organisationen.

Vigtig! Certifikatet skal angive nummeret på certifikatet for den skibsfører, der udførte processen.

Lejerejere får kun en handling i deres hænder under ikke-planlagt trykprøvning, for eksempel hvis der er et autonomt varmenet. I alle andre tilfælde er den person, der er ansvarlig for at administrere testene, hjælpearbejder.

Det normative dokument bekræfter, at netværket er parat til permanent drift, det kan være bevis, når man henvender sig til domstolen i tilfælde af en nødsituation. Udfyldning af handlingen tillader ikke blots, rettelser.

Vigtig! Ud over testen af ​​foranstaltninger tager en vandforsyningsmedarbejder prøver til vandets hårdhed. Vand hentes fra varmesystemets vandhane, testen udføres i laboratoriet. Bestem indholdet af kalium- og magnesiumsalte, hvis norm er 75-96 enheder.

Testrapport om taghegn

Tekniske krav og testmetoder til tagdækning er fastlagt i samme GOST som standarden for brandudslip og trappestiger (53254-2009).

Test udføres med intervaller på fem år, integritetskontrol udføres hvert år. Resultaterne formaliseres ved handlinger.

Den betinget gennemførte handling kan opdeles i tre dele:

 1. Generel information. Her indtastes oplysninger om testobjektet og testorganisationen.
 2. Oplysninger om kontrollen (hvilke manipulationer der blev udført, hvilke værktøjer der blev brugt).
 3. Inspektionsresultater (overholdelse af GOST, strukturel integritet og sikkerhed).

Samtykke fra kommissionsmedlemmerne under testen bekræftes af deres personlige underskrifter.

Organisationer med licens fra ministeriet for nødsituationer har ret til at gennemføre inspektioner og test. De fundne mangler skal fjernes.

Tekniske aspekter af certifikatet til trykprøvning af rørledninger

Loven bestemmer, at alt ansvar for den pneumatiske test og udførelsen af ​​certifikatet kun påhviler den operative organisation. Boligkontoret eller sammenslutningen af ​​lejerejere har ikke adgang til denne proces. Hvis medarbejderne i administrationsselskabet har modtaget den passende tilladelse, testes systemet for styrke af deres kræfter. I dette tilfælde skal du vide, at mængden af ​​udført arbejde bestemmes af rammerne for den udstedte tilladelse.

Det er forbudt at overvåge tilstanden for varme- og varmesystemer på samme tid. Især til dette er der oprettet en trin-for-trin-ordning, der midlertidigt afbryder forbrugeren fra lysnettet.

Derudover tages følgende nuancer i betragtning under testene:

 • Testene udføres ved hjælp af vand, hvis temperatur ikke overstiger +45 C;
 • Trykket i systemet stiger i 2 trin, og når hvert trin er afsluttet, udfyldes den tilsvarende form;
 • Hvis vi taler om et udendørs klimaanlæg, så øges antallet af trin i dette tilfælde med 1;
 • Systemets maksimale driftstid i højtrykstilstand bør ikke overstige 10 minutter;
 • Kontroltrykniveauet overstiger ikke standardværdien med højst 50%.

Det mindste testtryk er 0,2 MPa. Hvis vi taler om støbejernsradiatorer, stiger værdien i dette tilfælde til 0,6 MPa. Elevatorsamlingen og konvektoropvarmningssystemet testes ved et tryk på 1 MPa. Det mindste engangstrin for at øge værdien er 0,1 MPa. Efter overførsel af hver værdi registreres de tilgængelige aflæsninger. Dataene indføres i loven.

Testrapport for stiger, stativer og trappestiger

Inspektion og test af stativer, stiger og trappestiger udføres mindst en gang hver sjette eller tolv måned (afhængigt af testobjektet og det materiale, det er fremstillet af).

Test og inspektion for sikker drift kan udføres af specialiserede organisationer udefra eller af en kommission, der er specielt oprettet på virksomheden. Samtidig skal medlemmerne trænes, formanden for Kommissionen er normalt en arbejdsmiljøtekniker eller brandsikkerhedsingeniør.

Som et resultat af diagnosen udarbejder Kommissionen en handling, det er bedre at udsende den med datoen for inspektionen. Titlen på dokumentet, dato og sted for kompilering er angivet i overskriften. Det er også vigtigt at angive detaljerne i organisationen, liste medlemmerne af Kommissionen: deres positioner og fulde navne.

Beskriv i det væsentlige test af stiger, stiger og stativer:

 • hvor mange der blev kontrolleret, deres varenumre, der hører til værkstedet og afdelingen
 • hvilken belastning og hvor længe den blev brugt;
 • tilstedeværelse og fravær af mangler
 • tilstedeværelsen af ​​det påførte varenummer.

Som et resultat af kontrollen er egnetheden (eller uegnet) til brug fastslået: de er sikre, modstår den påtænkte belastning, har ingen defekter i forbindelser og befæstelser, har ingen skarpe kanter og grater.

Undertegnelsen af ​​handlingen af ​​kommissionsmedlemmerne indikerer enighed med resultaterne af revisionen.

I øvrigt! Hvis du efter artiklen stadig har spørgsmål om, hvordan du udfylder formularerne, skal du kontakte pligtadvokaten på webstedet.

Metoder til rengøring af varmebatterier

Kemisk rengøringsmetode til opvarmningssystemer

I løbet af kemisk rengøring af dele af varmesystemer er deres indre hulrum fyldt med specielle løsninger. Disse inkluderer stoffer fremstillet af syre eller alkali. De inkluderer hæmmere. De er i stand til at forhindre korrosion af metallet, hjælpe med at bevare dets indre del, forlænge levetiden varmeanlæg. Under arbejde skal gamle alkali- og syreopløsninger drænes. Sådanne løsninger neutraliseres hurtigt. De tilføjer sure komponenter i en alkalisk opløsning. Denne rengøringsmetode anvendes ved skylning af stålrør. Reagensernes sammensætning renser batteriets inderside for rust- og saltaflejringer.

Hvordan skylning og hydrotesting udføres

Varmesystemer skylles på flere måder:

 • kemisk - når kemikalier såsom alkali, syre og antikorrosionsforbindelser tilsættes vandet for mere effektivt at fjerne snavs og rust;
 • hydropneumatisk - når højtryksluft og vand tilføres kredsløbet ved hjælp af en kompressor;
 • hydraulisk - normal skylning med rindende vand;
 • ved hjælp af en vandhammer - denne effekt opnås ved at forbinde en speciel enhed, der giver et superkraftigt vandtryk.

Pressearbejde udføres i følgende rækkefølge:

 1. 1. Området, der skal testes, er afbrudt fra hele varmenettet, og hvis hele systemet testes, skal varmegeneratorens drift stoppes. Derefter drænes kølemidlet helt.
 2. Koldt vand hældes i varmenettet, og der tilsluttes en trykopbygningsenhed.
 3. Normalt driftstilstandstryk anvendes, hvorefter alle dele af kredsløbet overvåges;
 4. Derefter stiger trykket i en glat tilstand til testmaksimumet. Aflæsningerne af manometrene måles.
 5. Det maksimale tryk holdes i ca. ti minutter. I løbet af denne periode udføres en visuel inspektion af alle dele af systemet for lækager og brud. Driften af ​​ventiler og kraner kontrolleres. Manometerets kontrolmålinger tages igen.
 6. En generel konklusion drages - hvis trykket ikke er faldet, er der ikke fundet nogen skader i netværket. Og hvis der findes lækager, elimineres de, så skal der foretages en anden hydrotest igen.
 7. Afslutningsvis udarbejdes en testrapport.

Som pumpeindretning anvendes pumper, der er designet til både en normal spænding på 220V og en trefaset - 380V. De er fastgjort til en af ​​dyserne med en slange og en kontraventil.

Hvis der er fare for vandfrysning i varmesystemet om vinteren, erstattes hydrotesten med en tryktest med pneumatisk test, dvs. lufttilførsel under højt tryk.

Varmtvandsopvarmning testes ved følgende maksimalt tilladte tryk:

 • til tre-etagers huse med et arbejdstryk på 2 atm. i det autonome varmesystem er det 3 atm.
 • til huse med fem etager - fra 4,5 til 9 atm.
 • til huse over 8 etager - fra 10,5 til 15 atm.

I et system med støbejernsradiatorer indstilles arbejdstrykket i området fra 2 til 5 atm.

Det vil sige, at testtrykket ifølge SNiP-u skal overskride driftstrykket med 1,5 gange. Selvom det i henhold til "Regler for teknisk drift" skal reduceres til en værdi på 1,25 gange højere end den fungerende.

Kedler

Ovne

Plastvinduer