Infrarød varme
Husholdningsinfrarøde lamper som varmeudstyr er en lovende og interessant løsning. Enig:

Kedler

Ovne

Plastvinduer