Prinsipyo ng pagpapatakbo Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang blast furnace ay ang mga sumusunod: ang mineral ay ikinakarga sa silid na tumatanggap

Mga boiler

Mga hurno

Mga plastik na bintana