Driftsprincip Driftsprincippet for en højovn er som følger: malm læsses ind i modtagekammeret

Kedler

Ovne

Plastvinduer