Hvordan fungerer en varmeenhed i en lejlighedskompleks? Opvarmningsenhed: funktionsprincip og diagram over opvarmningsenheden

Opvarmning er et af de privilegier, folk har brug for for at leve komfortabelt. For at forhindre, at hver lejlighed tilslutter separat opvarmning, er der installeret et helt system i huset. Sådanne systemer adskiller sig indbyrdes afhængigt af hustype, dets størrelse og antallet af lejligheder.

I afsnittene i denne artikel vil vi forsøge at besvare detaljeret spørgsmålene omkring varmenettet derhjemme.

varmeenhed

Hvordan er processen med varmeforsyning i en højhus

Hver lejlighedsbygning har et centralvarmesystem, der består af følgende elementer:

 • en kilde
 • varme netværk;
 • forbruger.

Kedelhuse og termiske kraftværker fungerer som kilder til varmeenergi.

Fra kedelrum til huse ledes varmt vand med det samme og kræver en temperaturfald, ellers vil husets varmeudstyr blive beskadiget. I et kraftvarmeværk omdannes det til damp for at generere elektricitet, hvorefter denne damp bruges til at opvarme kølevæsken, der kommer ind i bygningens varmenet.

Luft-til-luft varmepumpe

Denne type udstyr bruger udeluft som en lavkvalitets energikilde. Udad adskiller det sig ikke fra et konventionelt split - klimaanlæg, men det har en række funktionelle funktioner, der gør det muligt at arbejde ved lave temperaturer (ned til -30 ° C) og "udvinde" energi fra miljøet. Huset opvarmes direkte med varm luft opvarmet i varmepumpekondensatoren.

Fordele ved luft-til-luft varmepumpe:

 • Lavpris
 • Kort installationstid og sammenlignelig installation
 • Ingen mulighed for lækage af kølevæske

Ulemper:

 • Betydelig COP-reduktion ved lave temperaturer (op til 1,2)
 • Stabil ydelse op til -20 С
 • Behovet for at installere en indendørsenhed i hvert rum eller tilrettelæggelse af et kanalsystem til tilførsel af opvarmet luft til alle rum.
 • Manglende evne til at få varmt vand (varmt vand)

I praksis bruges sådanne systemer til sæsonbestemte boliger og kan ikke fungere som hovedopvarmningskilden.

Hvad er "varme netværk" og "varme enhed"

Et huss opvarmningsnetværk er en samling rørledninger, der giver varme til hvert boligareal. Dette er et komplekst system, der består af to varmeledninger: varmt og afkølet.

Opvarmningsenhed - system til opvarmning af udstyr; det sted, hvor varmtvandsrøret smelter sammen med bygningens varmesystem. Fordeling og måling af varme finder sted her.

Listen over udførte opgaver inkluderer:

 • kontrol over varmekildens tilstand
 • overvågning af tilstanden af ​​vand- og varmeledninger
 • registrering af data fra måleinstrumenter.

Typer af varmeenheder

I bygninger med flere etager anvendes opvarmningspunkter af to typer.

varmekredsen til varmeenheden

Enkeltkredsløb giver en direkte forbindelse til varmtvandsledninger, dvs. varmeledninger er forbundet med en elevator. I højhuse er varmenettet ret omfattende, men det meste af udstyret er placeret i kælderen.

Vigtig! Ordningen med en to-kredsløb opvarmningsenhed er et system med to varmeledninger, der er i kontakt med hinanden gennem en varmeveksler.

Yderligere vil vi overveje mere detaljeret princippet om driften af ​​en enkeltkredsløbs opvarmningsenhed. På grund af dens struktur, nemlig tilstedeværelsen af ​​en elevator, og de lave omkostninger, bruges den oftest.For virksomheder, der beskæftiger sig med installation af varmeudstyr og varmeenheder, er det mere rentabelt at bruge forældede elevatorer, der ikke kræver nøje opmærksomhed.

Enhed

En enkelt kredsløb opvarmningsenhed er designet på den enkleste måde. Som allerede nævnt består det af et rør, der strækker sig fra en varmekilde og et "koldt" rør, der er forbundet med en elevator. Også på rørene er der filtre og måleinstrumenter, der styrer flowet, kølevæskens temperatur og trykket i rørene.

Filtreringsudstyret er installeret, da hele varmesystemet reagerer temmelig negativt på snavs og sediment i kølevæsken. Over tid skal det rengøres eller udskiftes.

Vigtig! Hvis trykket er ustabilt, installeres en sænkningsanordning i varmeenheden.

Installation af tællere har nogle nuancer:

 • anbragt på et rør med "retur" varme;
 • den skal placeres så tæt som muligt på varmekilden
 • parameterindstilling (krævet varmemængde pr. time, dag).

Funktionsprincip

I dette afsnit fortæller vi dig, hvilke processer der foregår inde i elevatorvarmeenheden.

Ifølge ordningen kommer varmt vand leveret af forsyningsselskaber ind i huset gennem et "varmt" rør. Efter at have “omgået” hele bygningen vender den tilbage til enheden i afkølet tilstand og fjernes fra systemet. Men i elevatoren blandes varmt og "koldt" vand, så temperaturen ikke går ud over de tilladte grænser. Der er situationer (velegnet til områder med lave temperaturer) der er indbygget en opvarmningsmekanisme i elevatoren: hvis vandets temperatur under blanding er under det tilladte niveau, tænder mekanismen.

Varmesystemet inden for bygningen kan kobles fra byvarmesystemet ved hjælp af ventiler. Sådanne handlinger udføres under reparationsarbejde og til generel forebyggelse. I sådanne tilfælde er der specielle ventiler på rørene designet til at fjerne vand fra systemet.

Vigtig! Alle dele af enheden er forbundet til varmesystemet ved hjælp af flangetilslutninger.

Brugen af ​​en enhed med et enkelt kredsløb har både fordele og ulemper.

Fordelene ved en sådan opvarmningsenhed er:

 • brugervenlighed;
 • sjældenheden af ​​sammenbrud
 • den relative billighed af komponenterne og deres installation
 • fuldt mekaniseret og afhænger ikke af fremmede energikilder.

De vigtigste negative sider:

 • for hvert varmeledning kræves personlige beregninger af parametre for valg af en elevator;
 • trykket i hvert rør skal være forskelligt
 • kun manuel justering
 • Hvem udfører installation og vedligeholdelse af varmeenheden.

Huse med et stort antal lejligheder har et system til levering af varme og varmt vand fra byen, som ligger i kælderen. Et sådant varmesystem har brug for forebyggende vedligeholdelse. Det mest "svage led" er filtre eller mudderopsamlere, som skal overvåges og rengøres (de samler alt snavs fra kølemidlet).

Dette arbejde udføres eller skal i det mindste udføres af låsesmederne fra de boliger og kommunale tjenester, der betjener bygningen. Da varmecentret er komplekst og farligt i drift, er det under ingen omstændigheder tilladelse fra uautoriserede personer, og kun specialuddannet personale har lov til at udføre diagnostik og reparationer.

Varmeenhed i en lejlighedskompleks: driftsprincippet i 2020


En af nøgledelene i varmeledningen er varmeenheden. Ordningen med opvarmningsenheden, enheden og driftsprincippet kan virke uforståelig for en nybegynder, men med minimal viden kan du fuldt ud forstå disse vanskeligheder, hvilket vil hjælpe med at udstyre en meget effektiv opvarmningsledning i fremtiden. Først og fremmest skal du overveje de grundlæggende punkter.


Varmepunktet er placeret ved indgangen til varmeledningen til lokalet.Dets hovedopgave er at ændre driftsparametrene for varmeoverføringsfluidet og for at være mere præcis at reducere vandets temperatur og tryk, inden det kommer ind i radiatoren eller konvektoren. En sådan proces er ikke kun nødvendig for at øge beboernes sikkerhed og forhindre mulig skoldning ved kontakt med batteriet, men også for at øge levetiden for alt udstyr. Funktionen er uundværlig i tilfælde, hvor bygningen har polypropylen eller metal-plastrør.

Den relevante dokumentation angiver de regulerede driftsformer for sådanne enheder. De angiver de øvre og nedre temperaturgrænser, som kølemidlet kan opvarmes til. I henhold til moderne standarder skal der også være en varmesensor ved hver enhed, der bestemmer de aktuelle indikatorer for den væske, som opvarmningsenheden fungerer med.

Ordningen, driftsprincippet og designet af termisk udstyr kan afhænge af flere funktioner, herunder et projekt, der blev oprettet under hensyntagen til kundernes individuelle behov. Blandt de eksisterende typer varmeenheder, en særlig modeller baseret på en elevator er efterspurgte... En sådan ordning er kendetegnet ved særlig enkelhed og tilgængelighed, men med dens hjælp er det umuligt at ændre temperaturen på væsken i rørene, hvilket giver forbrugeren en stor ulempe. Hovedproblemet er det overdrevne forbrug af varmekilder under midlertidig optøning under opvarmning.

I systemet med opvarmningsenheder baseret på en elevator kan der være en reduceret trykreducer til stede, som er placeret direkte foran elevatoren. Selve elevatoren blander den afkølede væske fra returrøret til det opvarmede kølemiddel, der har nået forsyningskredsløbet.

Driftsprincippet for enheden er baseret på at skabe et vakuum ved udgangsstedet, hvilket reducerer vandtrykket betydeligt og starter blandingsprocessen.

Enheden til en termisk enhed indebærer en masse komponenter, der er indbyrdes afhængige og fungerer til et fælles formål.


Blandt hovedelementerne i systemet:

 1. 1. Afspærringsventiler.
 2. 2. Varmemåler.
 3. 3. Mudder sump.
 4. 4. Varmebærerstrømningssensor.
 5. 5. Returrørets termiske sensor.
 6. 6. Ekstraudstyr.

Afhængigt af objektets individuelle egenskaber kan systemet udstyres med yderligere sensorer og andre enheder. Som for installationen, det skal udføres under hensyntagen til visse regler og krav:

 1. 1. Installation af ordningen skal ske direkte ved grænserne for sektionen af ​​balancen.
 2. 2. Det er strengt forbudt at bruge varmebæreren fra det fælles fælles system til individuelle behov.
 3. 3. For at kontrollere gennemsnitsindikatorerne pr. Time og dag er det nødvendigt at tage højde for regnskabsudstyrets funktionsegenskaber.
 4. 4. Eventuelle sensorer og regnskabsenheder er fastgjort på "retur" -rørledningen.


Der er en anden type varmeenhed til et privat hus - baseret på en varmeveksler. I dette tilfælde er der tilsluttet en speciel varmeveksler til enheden, der adskiller væsken fra varmeledningen fra væsken i rummet. En lignende funktion er nødvendig til yderligere forberedelse af kølemidlet ved hjælp af forskellige tilsætningsstoffer og filtreringsanordninger. Ordningen udvider mulighederne for at regulere kølevæskets tryk og temperatur inde i bygningen. Således reduceres omkostningerne til opvarmning af bygningen betydeligt.

Termostatiske ventiler skal bruges til at blande vand ved forskellige temperaturer. Sådanne systemer interagerer normalt med aluminiumsradiatorer, men for at sidstnævnte skal vare så længe som muligt, er det nødvendigt at omhyggeligt vælge kølemidlet og nægte at bruge råvarer af lav kvalitet.Selvfølgelig er det problematisk at holde styr på væskekvaliteten, så det er bedre at opgive dette materiale og foretrække bimetal- eller støbejernsradiatorer.

DHW-tilslutningsdiagrammet indebærer anvendelse af en varmeveksler. Denne metode giver mange fordele, herunder:

 1. 1. Mulighed for regulering af vandtemperaturen.
 2. 2. Mulighed for at ændre trykket på det varme kølevæske.

Desværre overvåger mange administrationsselskaber ikke kølevæskens temperatur og undertiden undervurderer den endda flere grader. Den gennemsnitlige forbruger vil næppe bemærke sådanne ændringer, men på skalaen af ​​hele huset betyder det at spare imponerende beløb.

I bygninger med flere lejligheder og i flere etager anvendes administrative bygninger og andre faciliteter med et stort område, højeffektive kraftvarmeværker eller kraftige kedelhuse. I private hytter og små huse anvendes simple autonome systemer, der fungerer efter et forståeligt princip.

Men selv med sådanne holdninger der er visse problemer, på grund af hvilket det bliver problematisk at justere eller ændre driftsparametrene. Og i store kedelhuse eller termiske kraftværker er ordningerne for sådant udstyr meget mere komplekse og større. En masse af grene afviger fra det centrale rør til hver forbruger. På samme tid har hver af dem et andet tryk, og mængden af ​​forbrugt varme varierer markant. Hovedlinjens længde er forskellig, så systemet skal designes korrekt, så det fjerneste punkt modtager den krævede mængde termisk energi.

Forskellen i tryk på kølevæsken er nødvendig for den normale bevægelse af kølevæsken langs kredsløbet, det vil sige, det er et naturligt alternativ til pumpeudstyr. På systemets designfase er det nødvendigt at overholde den etablerede ordning, ellers øges risikoen for ubalance, når volumen af ​​forbrugt varme ændres.

Desuden bør udstyrets stærke forgrening ikke forstyrre effektiviteten af ​​varmeforsyningen. For at sikre en stabil drift af DSP (centraliseret varmesystem) er det nødvendigt at udstyre hvert rum med en personlig elevatorenhed eller en speciel automatiseret kontrolenhed.

Konstruktionerne er især praktiske for alle lejlighedsbygninger. Og hvis nogen mener, at det er muligt ikke at bruge en sådan enhed, erstatte den med en naturlig tilførsel af vand med en lidt lavere temperatur, så er dette en dyb vildfarelse, da det i mangel af en elevatorenhed er nødvendigt at øg ledningernes diameter for at levere et mindre varmt kølemiddel. I nærværelse af en sådan del vil det være muligt at tilføje en vis mængde kølemiddel fra returkredsløbet til tilførselsfluidet, som allerede er kølet tilstrækkeligt ned.

Ikke desto mindre er der en opfattelse af, at brugen af ​​en elevatorenhed er en gammel metode, fordi der allerede er der er mere progressive løsninger, nemlig:

 1. 1. mixer med 3-vejs ventil;
 2. 2. pladevarmeveksler.


Desværre er selv en sådan enkel enhed som en elevatorenhed udsat for forskellige fejl og funktionsfejl. For at bestemme fejlen er det nødvendigt at analysere aflæsningerne af manometrene ved kontrolpunkterne.

En af hovedårsagerne til beskadigelse af elevatorenheden er en stor ophobning af snavs i rørledningerne. Ofte er dette snavs snavs og faste partikler i vandet. I tilfælde af et kraftigt trykfald i varmesystemet, lidt længere end sumpen, er det nødvendigt at rengøre dette reservoir. Snavs dumpes ved hjælp af afløbskanaler, hvorefter net og indvendige overflader i strukturen serviceres.

I tilfælde af trykstød skal systemet kontrolleres for ætsende processer eller snavs. Problemet kan også skyldes ødelæggelsen af ​​dysen, hvorved trykniveauet bliver for højt.

Selv i driften af ​​elevatorenheder er der sådanne fænomener, hvor trykket begynder at stige med en utrolig hastighed, og manometrene før og efter sumpen viser den samme værdi. I så fald er det nødvendigt at foretage en omfattende rengøring af returkredsløbssumpen. For at gøre dette skal du åbne hanerne, rense nettet og slippe af med alt snavs indeni.

Hvis dysens dimensioner har ændret sig på grund af ætsende processer, er det muligt, at der er opstået en lodret forskydning af varmekredsen. I dette tilfælde opvarmes de nederste radiatorer ganske godt, mens de øverste forbliver kolde. For at eliminere fejlen skal du udskifte dysen.

Erfarne ingeniører og varmeteknikere anbefaler, at man bruger en af ​​de tre driftsformer for kedelanlægget. Sådanne anbefalinger blev oprettet under hensyntagen til teoretiske data og matematiske beregninger og blev også bekræftet af mange års praktisk erfaring. Hver af de valgte tilstande garanterer højeffektiv varmeoverførsel med lave tab. På samme tid påvirker selv motorvejens lange længde ikke effektivitetsindikatorerne.

Det er interessant: HOA-bestyrelsens protokol om valg af bestyrelse i 2020

Disse tilstande adskiller sig fra hinanden i forskellige temperaturforhold på forsyningskredsløbet og returret:

 1. 1.150 / 70 grader Celsius.
 2. 2.130 / 70 grader Celsius.
 3. 3,95 / 70 grader Celsius.

Når du vælger det optimale forhold, er det vigtigt at tage flere faktorer i betragtning, herunder regionale karakteristika og den gennemsnitlige vinterlufttemperatur. Hvis vi taler om opvarmning af et privat hus, er det bedre at opgive brugen af ​​de to første tilstande, hvilket indebærer opvarmning af kølevæsken til 150 og 130 grader Celsius. Ved sådanne temperaturer er der en mulighed for at få farlige forbrændinger og andre konsekvenser af trykaflastning.

Som du ved opvarmes væsken i rørledningen til temperaturer, der overstiger kogepunktet. Det koger dog aldrig, hvilket skyldes det tilsvarende tryk. Hvis det er nødvendigt at vælge den optimale tilstand til en privat bygning, skal du reducere det tryk og temperatur, som elevatorenheden bruges til. Selve elementet er et specielt opvarmningsudstyr, der er placeret i fordelingspunktet.


Når du har behandlet varmelegemediagrammet, kan du gå videre til installationsarbejdet. Som du ved, bruges sådanne installationer ofte i flerlejlighedsbygninger, der er forbundet til et fælles fælles varmesystem.

Varmeenheder er designet til sådanne opgaver.:

 1. 1. Kontrol og ændring af kølemiddelets funktionsegenskaber og termiske potentiale.
 2. 2. Overvågning af den aktuelle tilstand af varmesystemer.
 3. 3. Overvågning og registrering af hovedindikatorerne for kølemidlet - aktuel temperatur, tryk og volumen.
 4. 4. Gennemførelse af monetære beregninger og udarbejdelse af en optimal plan for energiforbrug.

Når du udstyrer et varmesystem i et rum, skal du forstå, at centralvarme kræver visse omkostninger. Hvis vi taler om en lejlighedsbygning, divideres alle omkostninger af lejerne. Men nogle gange er de uberettigede på grund af forvaltningsselskabernes uretfærdige holdning og den forkerte installation af systemdele.

Og for at forhindre betydelig økonomisk skade er det vigtigt at forudinstallere en meget effektiv opvarmningsenhed i et privat hus, som automatisk regulerer eventuelle ændringer og vælger det optimale forhold mellem kølevæsketemperaturen. Kun en kompetent kontrol af udstyr og korrekt vedligeholdelse gør det muligt at udstyre et effektivt varmesystem, der holder i mange år uden afbrydelser.

I enhver bygning, inklusive et privat hus, er der flere livsstøttesystemer. En af dem er varmesystemet.I private huse kan forskellige systemer bruges, som vælges afhængigt af bygningens størrelse, antallet af etager, klimaegenskaber og andre faktorer. I dette materiale analyserer vi detaljeret, hvad en varmelegeme er, hvordan den fungerer, og hvor den bruges. Hvis du allerede har en elevatorenhed, vil det være nyttigt for dig at lære om manglerne, og hvordan du løser dem.


Sådan ser en moderne elevator ud. Her vises en elektrisk drevet enhed. Der findes også andre typer af dette produkt.

Med enkle ord er en varmeenhed et kompleks af elementer, der tjener til at forbinde varmenettet og varmeforbrugerne. Sikkert har læserne et spørgsmål, om det er muligt selv at installere denne node. Ja, det kan du, hvis du kan læse diagrammer. Vi vil overveje dem, og et diagram vil blive adskilt i detaljer.

For at forstå, hvordan en node fungerer, skal der gives et eksempel. Til dette vil vi tage en bygning i tre etager, da elevatorenheden bruges præcist i bygninger med flere etager. Det meste af udstyr relateret til dette system er placeret i kælderen. Diagrammet nedenfor hjælper os med bedre at forstå arbejdet. Vi ser to rørledninger:

 1. Betjener.
 2. Tilbage.


Varmeenhedsdiagram til en bygning i flere etager.

Nu skal du finde et termisk kammer på diagrammet, hvorigennem vand sendes til kælderen. Du kan også bemærke afspærringsventilerne, som nødvendigvis skal stå ved indgangen. Valget af fittings afhænger af systemtypen. Ventiler bruges til standarddesignet. Men hvis vi taler om et komplekst system i en bygning med flere etager, anbefaler mestrene at tage stålkugleventiler.

Når du tilslutter en termisk elevatorenhed, er det nødvendigt at overholde normerne. Først og fremmest vedrører dette temperaturregimerne i kedelrummene. Følgende indikatorer er tilladt under drift:

 • 150/70 ° C;
 • 130/70 ° C;
 • 95 (90) / 70 ° C

Når væskens temperatur er mellem 70-95 ° C, begynder den at blive jævnt fordelt i hele systemet på grund af indsamlerens arbejde. Hvis temperaturen overstiger 95 ° C, begynder elevatoren at arbejde for at sænke den, da varmt vand kan beskadige udstyret i huset såvel som lukkeventilerne. Derfor bruges denne type konstruktion i bygninger i flere etager - den styrer automatisk temperaturen.

Som du forstår, består enheden af ​​filtre, en elevator, instrumentering og fittings. Hvis du planlægger at installere dette system uafhængigt, er det værd at forstå diagrammet. Et godt eksempel ville være en højhus, hvor der altid er en elevator i kælderen.

På diagrammet er systemets elementer markeret med tal:

1, 2 - disse tal angiver forsynings- og returrørledninger, der er installeret i varmeanlægget.

3.4 - Forsynings- og returrørledninger installeret i bygningens varmesystem (i vores tilfælde er dette en bygning i flere etager).

6 - dette tal betegner grove filtre, som også er kendt som mudderopsamlere.

Standardsammensætningen af ​​dette varmesystem inkluderer styreenheder, mudderopsamlere, elevatorer og ventiler. Afhængig af design og formål kan yderligere elementer føjes til noden.

Det skal siges, at forsyningsselskaber hvert år bliver dyrere, dette gælder også private huse. Som et resultat forsyner systemproducenter dem med energibesparende enheder. For eksempel kan kredsløbet nu indeholde strømnings- og trykregulatorer, cirkulationspumper, elementer til beskyttelse af rør og vandrensning samt automatisering med det formål at opretholde en behagelig tilstand.


En anden variant af ordningen med en termisk elevatorenhed til en bygning i flere etager.

Også i moderne systemer kan en måleenhed til termisk energi installeres. Fra navnet kan det forstås, at han er ansvarlig for regnskab for varmeforbruget i huset.Hvis denne enhed ikke er til stede, vil besparelserne ikke være synlige. De fleste ejere af private huse og lejligheder har tendens til at installere målere til elektricitet og vand, fordi de skal betale meget mindre.

Ifølge diagrammerne kan det forstås, at der er behov for en elevator i systemet for at afkøle det overophedede kølemiddel. Nogle designs har en elevator, der kan varme vand. Dette varmesystem er især relevant i kolde områder. Elevatoren i dette system starter kun, når den afkølede væske blandes med varmt vand, der kommer fra forsyningsrøret.


Ordning. Nummeret "1" betegner forsyningsledningen til varmenettet. 2 er netværks returlinje. Tallet "3" angiver en elevator, 4 - en strømningsregulator, 5 - et lokalt varmesystem.

Ifølge denne ordning kan det forstås, at enheden øger effektiviteten af ​​hele varmesystemet i huset betydeligt. Det fungerer samtidigt som en cirkulationspumpe og en mixer. Med hensyn til omkostningerne vil noden koste ganske billigt, især den mulighed, der fungerer uden elektricitet.

Men ethvert system har også ulemper, samlerenheden er ingen undtagelse:

 • Der kræves separate beregninger for hvert element i elevatoren.
 • Kompressionsdråber bør ikke overstige 0,8-2 bar.
 • Manglende evne til at kontrollere den høje temperatur.

For nylig har elevatorer dukket op i forsyningssektoren. Hvorfor valgte du netop dette udstyr? Svaret er enkelt: elevatorer forbliver stabile, selv når der er forskelle i hydrauliske og termiske tilstande i netværkene. Elevatoren består af flere dele - et vakuumkammer, en jetanordning og en dyse. Du kan også høre om "elevatorrørene" - vi taler om afspærringsventiler samt måleinstrumenter, der giver dig mulighed for at opretholde den normale drift af hele systemet.

Dette er interessant: Hvordan isoleres en væg i en lejlighed i et panelhus indefra? 2020 år

Som nævnt ovenfor anvendes elevatorer udstyret med et elektrisk drev i dag. På grund af det elektriske drev styrer mekanismen automatisk dysens diameter, som et resultat opretholdes temperaturen i systemet. Brugen af ​​sådanne elevatorer hjælper med at reducere energiregninger.


Billedet viser alle elementerne i elevatoren.

Designet er udstyret med en mekanisme, der roterer på grund af et elektrisk drev. Ældre versioner bruger en tandhjulsrulle. En mekanisme er designet, så gashåndtaget kan bevæges i længderetningen. Dysens diameter ændres således, hvorefter varmebærernes strømningshastighed kan ændres. På grund af denne mekanisme kan forbruget af netværksvæsken reduceres til et minimum eller øges med 10-20%.

Mekanisk svigt i elevatoren kan kaldes en hyppig funktionsfejl. Dette kan forekomme på grund af en forøgelse af dysens diameter, defekter i afspærringsventilerne eller tilstopning af sumpen. Det er ret simpelt at forstå, at elevatoren er ude af drift - varmebærerens synlige temperaturfald vises efter og før de går gennem elevatoren. Hvis temperaturen er lav, er enheden simpelthen tilstoppet. Med store forskelle skal elevatoren repareres. Under alle omstændigheder, når der opstår en fejl, er diagnosticering påkrævet.

Det er ret almindeligt, at elevatordysen tilstoppes, især i områder, hvor vandet indeholder mange tilsætningsstoffer. Dette element kan demonteres og rengøres. I tilfælde af at dysens diameter er steget, er det nødvendigt at korrigere eller helt udskifte dette element.


Billedet viser processen med at servicere elevatorvarmesystemet.

Andre funktionsfejl inkluderer overophedning af enheder, lækager og andre defekter, der er forbundet med rørledninger. Hvad sumpen angår, kan graden af ​​tilstopning bestemmes ved aflæsningerne af manometrene. Hvis trykket stiger efter sumpen, skal elementet kontrolleres. »Alt =» »>

Centralvarmenettet til lejlighedsbygninger er komplekse komplekser. De overfører varme gennem rørledninger fra leverandøren til slutforbrugeren. Det varme varmemedium leveres via et fordelingsmanifold og fylder gradvist radiatorerne inde i huset. For at udligne temperaturen bruges en speciel enhed - en elevatorenhed.

Før vi behandler diagrammet for elevatorvarmeenheden, skal det siges, at elevatoren ved sin konstruktion er en slags cirkulationspumpe, der er placeret i varmesystemet sammen med trykmålere og afspærringsventiler.

Termiske elevatoreenheder udfører en række funktioner i deres arbejde. Til at begynde med fordeler dette elektroniske udstyr trykket i varmesystemet, så vand leveres til forbrugerne i varmebatterierne ved et bestemt tryk og en bestemt temperatur. Under cirkulationen gennem rørene fra kedelrummet til bygninger i flere etager fordobles volumen af ​​varmebæreren i kredsløbet næsten. Dette kan kun ske, hvis der er vandforsyning i en separat forseglet beholder.

Fra denne video lærer vi driftsprincippet for elevatorvarmeenheden:

Det er også bemærkelsesværdigt, at SNiP i øjeblikket indikerer kølevæskens temperaturstandard i området 65 ℃. Men for at spare ressourcer er der en aktiv diskussion om at reducere denne standard til 55 ℃. Under hensyntagen til eksperternes mening vil forbrugeren ikke mærke en signifikant forskel, og som en desinfektion skal den termiske bærer opvarmes til 75 ℃ en gang om dagen. Disse ændringer i SNiP er dog endnu ikke vedtaget, da der ikke er nogen nøjagtig mening om effektiviteten og gennemførligheden af ​​denne beslutning.

Diagrammet over elevatorenhedens varmeenhed gør det muligt at bringe varmebærerens temperaturregime op til standardkravene.

Denne enhed giver dig mulighed for at forhindre følgende konsekvenser:

 • hvis ledningerne er lavet af propylen eller plastrør, er de ikke designet til levering af en varm varmebærer;
 • ikke alle varmeledninger er konstrueret til langvarig eksponering for forhøjede temperaturer under højt tryk - disse forhold vil føre til, at de hurtigt svigter;
 • meget varme radiatorer kan forårsage forbrændinger, hvis de håndteres uforsigtigt.

Mange forbrugere siger, at opvarmningsliftkredsløbet er irrationelt, og det er meget lettere at forsyne brugerne med en termisk bærer med lavere temperatur. Faktisk indebærer denne fremgangsmåde en stigning i diameteren af ​​centralvarmeledningen for at cirkulere en koldere varmebærer, hvilket medfører yderligere omkostninger.

Det vil sige, at varmeenhedens højkvalitets kredsløb giver dig mulighed for at bruge en del af det afkølede vand fra returledningen med kølemiddelets forsyningsvolumen. På trods af at nogle kilder til elevatorer henviser til forældede hydrauliske enheder, faktisk de er de mest effektive i drift... Der er også mere moderne enheder, der har erstattet elevatorenhedens systemer.

Dette inkluderer følgende typer enheder:

 • mixer udstyret med en tre-vejs membran;
 • pladevarmeveksler.

I betragtning af opvarmningselevatoren kan man ikke undlade at bemærke ligheden mellem det færdige udstyr og vandpumper. Desuden behøver du ikke at modtage energi fra andre systemer til arbejde.

Udseende ligner enhedens hoveddel en hydraulisk tee, der er installeret på varmesystemets returløb. Gennem en konventionel tee ville varmebæreren roligt passere ind i returlinjen og omgå batterierne. Denne ordning med varmeenheden ville være upraktisk.

I opvarmningslistens standardlayout følgende punkter findes:

 1. Et indledende kammer og et rør til tilførsel af en termisk bærer med en dyse med en vis diameter installeret i enden. Vand cirkulerer gennem det fra returløbet.
 2. En diffusor er installeret i stikkontakten, som er designet til at levere kølevæsken til brugerne.

I dag kan du finde enheder, hvor størrelsen på dysen reguleres af et elektrisk drev. Dette gør det muligt automatisk at justere den krævede temperatur i det cirkulerende vand.

Valget af skemaet til opvarmningsenheden med et elektrisk drev foretages under hensyntagen til, at det var muligt at ændre varmebærernes blandingskoefficient i området 3-6 enheder. Dette kan ikke gøres i elevatorer, hvor dysens tværsnit ikke ændres. Således kan enheder med en justerbar dyse reducere varmeomkostningerne betydeligt, hvilket er vigtigt for bygninger med flere etager med centrale målere.

Hvis der anvendes et varmesystem i en lejlighedsbygning i varmesystemet, kan dets arbejde af høj kvalitet kun organiseres under den betingelse, at arbejdstrykket mellem returstrømmen og forsyningskredsen er højere end den beregnede hydrauliske modstand.

Opsætningen af ​​elevatoren i varmeenheden er som følger:

 • den varme varmebærer føres gennem den centrale rørledning til dysen;
 • cirkulerer gennem rør med lille diameter, begynder kølevæsken at øge sin hastighed;
 • desuden vises en afladet zone;
 • det resulterende vakuum "suger" vand ind i returløbet;
 • turbulent vand strømmer gennem diffusoren til udløbet.

På trods af at elevatorenheden har mange fordele, har den også en væsentlig ulempe. Det er bare, at elevatorkredsen ikke giver mulighed for at justere temperaturen på den udgående varmebærer.

Hvis returvandstemperaturen indikerer, at det er meget varmt, skal det reduceres. Dette problem kan kun løses ved at reducere dysens størrelse, men det kan ikke altid gøres på grund af udstyrets designfunktioner.

I nogle tilfælde er opvarmningsenheden udstyret med et elektrisk drev, hvorved dysens størrelse kan justeres. Den bevæger det vigtigste strukturelle element - chokernålen. Denne nål bevæges en vis afstand ind i hullet inde i dysen. Bevægelsesdybden gør det muligt at ændre dysens diameter og derved regulere temperaturen på varmebæreren.

Det er interessant: Belysning af det tilstødende område af en lejlighedskompleks: lov 2020

Akslen kan udstyres med både et manuelt håndtag i form af et håndtag og en fjernstyret elmotor.

Det skal siges, at installationen af ​​denne temperaturregulator gør det muligt at forbedre det generelle varmesystem med en varmeenhed uden betydelige materialomkostninger.

På trods af udstyrets pålidelighed kan elevatorvarmeenheden i nogle tilfælde svigte. Varmt kølevæske og højt tryk finder hurtigt sårbare områder og fremkalder svigt i denne enhed. Dette sker uundgåeligt, hvis individuelle elementer er af dårlig kvalitet, beregningen af ​​dysens størrelse foretages forkert og også på grund af blokeringen.

Opvarmning af rørstøj... Elevatorenheden kan generere støj under drift. Hvis dette bemærkes, betyder det, at uregelmæssigheder eller revner optrådte ved dysens udløb under drift.

Årsagen til dannelsen af ​​disse defekter er forvrængning af dysen, som skyldes tilførslen af ​​varmt vand ved højt tryk. Dette kan ske, hvis det overdrevne hoved ikke styres af strømningsregulatoren.

Kvalitetsdriften af ​​opvarmningsliften kan betvivles, hvis temperaturen på indløbs- og udløbskredsløbet adskiller sig væsentligt fra temperaturplanen. Dette skyldes sandsynligvis den overdimensionerede dysestørrelse.

En defekt gas kan føre til en ændring i kølevæskens flowhastighed i modsætning til designindikatoren.

Denne overtrædelse kan let identificeres ved at ændre temperaturen i forsynings- og returrørene. Problemet kan løses ved at reparere flowregulatoren.

Hvis tilslutningsdiagrammet for varmesystemet til den eksterne ledning er uafhængigt, kan årsagen til elevatorens dårlige kvalitet være forårsaget af defekte vandvarmeelementer, cirkulationspumper, beskyttelses- og lukkeventiler, forskellige lækager i udstyr og rør, svigt hos regulatorer.

Hovedårsagerne, der negativt påvirker driftsprincippet og ordningen med pumpeudstyr, inkluderer ødelæggelse af elastiske membraner i leddene på den elektriske motor og pumpens aksler, slid på lejer og svigt i sæderne under dem, udseendet af revner og uregelmæssigheder på kroppen, lækage af olietætninger. Alle ovenstående sammenbrud kan kun repareres.

Dårlig kvalitet af vandvarmerne kan observeres, hvis rørledningens tæthed er brudt, vedhæftning eller ødelæggelse af rørkonstruktionen har fundet sted. Problemet kan kun løses ved at udskifte rørene.

Blokeringer er en af ​​de mest almindelige årsager til varmeforsyning af dårlig kvalitet. Deres udseende skyldes, at snavs trænger ind i varmesystemet, hvis mudderfiltrene ikke klarer deres opgave. Korrosionsopbygning inde i rørledningen kan også øge problemet.

Forureningsniveauet for filtrene kan findes ved hjælp af data fra manometrene, der er installeret nær filteret og bag det. Et stort differenstryk kan bekræfte eller benægte antagelsen om niveauet af forurening. For at rense filtrene skal du bruge fjern snavs gennem afløbsventilerder er i bunden af ​​sagen.

Fejl i systemet med varmeudstyr og rør skal rettes straks!

Eventuelle bemærkninger, der ikke påvirker driften af ​​varmesystemet uden fejl skal registreres i særlig dokumentation, skal det indgå i planen for kapital eller løbende arbejde til reparation af udstyr. Fejlfinding skal udføres om sommeren inden opvarmningssæsonen.

Ingen vil argumentere for, at varmesystemet er et af de vigtigste livsstøttesystemer til ethvert hjem, både et privat hus og en lejlighed. Hvis vi taler om lejligheder, så domineres de ofte af centralvarme, mens autonome varmesystemer ofte findes i private huse. Under alle omstændigheder kræver design af varmesystemet nøje opmærksomhed. For eksempel vil vi i denne artikel tale om et så vigtigt element som en elevatorvarmeenhed, hvis formål ikke er kendt af alle. Lad os finde ud af det.

For tydeligt at forstå strukturen og formålet med elevatorenheden kan du gå ind i en almindelig kælder i en bygning med flere etager. Der, blandt resten af ​​elementerne i varmeenheden, kan du finde den ønskede del.


Elevator opvarmningsenhed

Overvej et skematisk diagram over tilførslen af ​​kølemiddel til et varmesystem i en boligbygning. Der ledes varmt vand til huset. Det skal bemærkes, at der kun er to rørledninger, hvoraf:

 • 1 - forsyning (bringer varmt vand til huset);
 • 2 - omvendt (udfører fjernelse af kølemiddel, der har afgivet varme tilbage til kedelrummet);

Vandet opvarmet til en bestemt temperatur fra varmekammeret kommer ind i bygningens kælder, hvor stopventiler installeres ved indgangen til varmeenheden på rørledninger. Tidligere blev portventiler i vid udstrækning installeret som afspærringsventiler, nu erstattes de gradvist af kugleventiler af stål. Kølevæskets videre vej afhænger af temperaturen.

I vores land fungerer kedelhuse i tre primære termiske tilstande:

Hvis vandet i forsyningsrøret opvarmes til ikke mere end 95 0 С, fordeles det simpelthen gennem varmesystemet ved hjælp af en opsamler udstyret med justeringsanordninger (afbalanceringsventiler). I tilfælde af at kølevæskens temperatur er højere end 95 ° C, kan sådant vand ifølge de nuværende standarder ikke tilføres varmesystemet. Vi er nødt til at køle det ned. Det er her elevatorenheden tages i brug. Det skal bemærkes, at elevatorvarmeenheden er den billigste og nemmeste måde at afkøle kølemidlet på.

Ved hjælp af en elevator sænkes temperaturen på det overophedede vand til den beregnede, hvorefter det forberedte kølemiddel sendes til varmeindretningerne. Princippet om elevatorenheds drift er baseret på blanding i det overophedede kølemiddel fra forsyningsrørledningen med afkølet vand fra returrøret.

Diagrammet for elevatorenheden nedenfor viser tydeligt, at elevatoren udfører 2 funktioner på én gang, hvilket gør det muligt at øge varmesystemets samlede effektivitet:

 • Fungerer som cirkulationspumpe;
 • Udfører blandefunktion;


Elevator node diagram

Elevatorens fordel er i dens enkle struktur og på trods af dette i høj effektivitet. Dens omkostninger er lave. Det kræver ikke en elektrisk forbindelse for at fungere.

Ulemperne ved dette element er også værd at nævne:

 • Der er ingen mulighed for at regulere udløbstemperaturen;
 • Trykforskellen mellem forsynings- og returrørledningerne bør ikke være uden for området 0,8-2 bar;
 • Kun en nøjagtig beregning af alle detaljer i elevatoren garanterer effektiv drift;

I dag bruges elevatorer stadig i vid udstrækning i varmeenheder i beboelsesejendomme, da deres effektivitet ikke afhænger af ændringer i termiske og hydrauliske regimer i opvarmningsnet. Derudover kræver elevatoren ikke konstant overvågning, og til justering er det nok at vælge den korrekte dysediameter. Det er værd at huske, at hele udvalget af elementer i elevatorenheden kun skal stole på af specialister, der har de relevante tilladelser.


Elevator diagram

Desuden inkluderer elevatorenhedens struktur såkaldte "elevatorrør", der består af kontroltryksmålere, termometre, afspærringsventiler. For nylig har elevatorer vist sig udstyret med et elektrisk drev til at regulere dysediameteren. En sådan elevator giver dig mulighed for automatisk at regulere temperaturen på kølemidlet, der kommer ind i varmesystemet. Imidlertid er sådanne modeller endnu ikke almindeligt anvendt på grund af den lave grad af pålidelighed.

De teknologier, der anvendes i forsyningssektoren, udvikler sig konstant. Elevatorerne udskiftes med varmeenheder med automatisk temperaturregulering af den leverede og returvarmebærer. De er mere økonomiske, kompakte, men deres omkostninger i forhold til en elevator er ret høje. Derudover kræves en elektrisk forbindelse til deres drift.

»

Andet

Fjernelse af omfangsrig affald: regler og funktioner 2020

Læs mere

Fremragende artikel 0

Mulige problemer

Husets termiske system er en kompleks mekanisme. Eventuelle sammenbrud og funktionsfejl er uundgåelige. Men oftest opstår der problemer i varmeenheden, nemlig nedbrydningen af ​​elevatoren. Mekaniske årsager: fejl i låseudstyret, tilstoppede filtre. Dette skaber en temperaturforskel i rørene før og efter at have passeret elevatoren. Hvis forskellen ikke er stor, er problemet ikke alvorligt: ​​du skal bare rengøre elevatoren. Ellers er der behov for reparationer.

Andre problemer med opvarmningsenheden inkluderer en stigning i måleudstyrets tilladte temperatur, forekomsten af ​​lækager i rørene. Når filtrene tilstoppes, øges trykket i rørene.

Vigtig! I tilfælde af en funktionsfejl er det nødvendigt at diagnosticere hele varmesystemet.

Som nævnt i artiklen er elevatorenheder en forældet teknologi.Gradvist erstattes de i lejlighedsbygninger med automatiske opvarmningsenheder, som ikke kræver konstant overvågning af en person og selv regulerer alle indikatorer.

Ulempen ved sådanne varmesystemer er de høje omkostninger, og som enhver automatiseret enhed kører den på elektricitet.

Imidlertid er enheder indbygget i skemaet med enkeltkredsenheder, der gør det muligt at regulere temperatur og tryk i det indgående kølemiddel. Således giver det folk mulighed for at spare penge, når de betaler for fælles tjenester.

Varmepumpe "saltlage - vand"

En af de mest almindelige inden for Republikken Hviderusland. Ved hjælp af statistikkerne fra vores organisation er 90% af de installerede varmepumper geotermiske. I dette tilfælde bruges jordens tarm som den "ydre kontur". På grund af dette har disse varmepumper den vigtigste fordel i forhold til andre typer varmepumper - en stabil ydelsesindikator (COP) uanset årstid.

Ifølge den veletablerede terminologi kaldes den ydre kontur geotermisk.

Der er to hovedtyper af geotermisk kredsløb:

 • Vandret
 • Lodret

Lad os dvæle ved hver af dem mere detaljeret.

Vandret omrids

Vandret omrids er et system af polyethylenrør anbragt under jordbunden i en dybde på ca. 1,5 - 2 m under frysepunktet. Temperaturen i denne zone forbliver positiv (fra +3 til +15 C) gennem hele kalenderåret og når et maksimum i oktober og et minimum i maj. Det område, der er optaget af samleren, afhænger af bygningens område, graden af ​​isolering, rudenes størrelse. Så for eksempel for en to-etagers boligbygning med et areal på 200 m2, der har god isolering, der lever op til moderne standarder, skal der afsættes cirka fire hektar jord (400 m2) til et geotermisk felt. For en mere nøjagtig vurdering af diameteren på de anvendte rør og det besatte område kræves det naturligvis en detaljeret varmeteknisk beregning.

Sådan ser installationen af ​​en vandret samler ud på et af vores faciliteter i Dzerzhinsk (Hviderusland):

Fordele ved vandret manifold:

 • Lavere omkostninger sammenlignet med geotermiske brønde
 • Evnen til at udføre arbejde på enheden sammen med lægning af anden kommunikation (vandforsyning, kloakering)

Ulemper ved en vandret manifold:

 • Stort besat område (det er ikke forbudt at opføre kapitalstrukturer, asfalt, lægge belægningsplader, det er nødvendigt at give naturlig adgang til lys og nedbør)
 • Manglen på mulighed for arrangement med det færdige landskabsdesign på stedet
 • Mindre stabilitet sammenlignet med lodrette samlere.

Arrangering af denne type samler udføres normalt på to måder. I det første tilfælde toppen fjernes over hele lægningsområdet jordlag, 1,5-2 m tykt, er varmevekslerrørene anbragt med et givet trin (fra 0,6 til 1,5 m) og udfyldning udføres igen. Til sådant arbejde er kraftigt udstyr velegnet som en frontlæsser, en bulldozer, gravemaskiner med lang rækkevidde og skovlvolumen.

I det andet tilfælde lægning af jordens konturløkker udføres trinvis i det forberedte skyttegrave, bredde fra 0,6 m til 1 m... Små gravemaskiner og rendegravere er egnede til dette.

Lodret omrids

Lodret samler repræsenterer brønde med en dybde på 50 til 200 m og mere, hvor specielle enheder udelades - geotermiske sonder... Temperaturen i denne zone forbliver konstant i mange år og årtier og stiger med stigende dybde. Forøgelsen sker i gennemsnit med 2-5 C for hver 100 m. Denne karakteriserende værdi kaldes temperaturgradienten.

Processen med at installere en lodret opsamler på vores anlæg i landsbyen Kryzhovka nær Minsk:

Når man studerer kortene over temperaturfordeling på forskellige dybder på Republikken Hvideruslands territorium og især Minsk, kan man bemærke, at temperaturen varierer fra region til region og kan variere betydeligt afhængigt af placeringen. Så for eksempel på en dybde på 100 m i området Svetlogorsk kan det nå +13 ° C, og i nogle områder af Vitebsk-regionen i den samme dybde overstiger ikke + 8,5 C.

Naturligvis skal denne faktor tages i betragtning ved beregning af boredybden og design af størrelse, diameter og andre karakteristika for geotermiske sonder. Derudover er det nødvendigt at tage højde for den borede klippes geologiske sammensætning. Kun på baggrund af disse data kan det geotermiske kredsløb designes korrekt.

Som praksis og statistikker i vores organisation viser, er 99% af problemerne under driften af ​​HP forbundet med funktionen af ​​det eksterne kredsløb, og dette problem vises ikke umiddelbart efter idriftsættelse af udstyret. Og der er en forklaring på dette, så hvis geokonturen beregnes forkert (for eksempel på territoriet i Vitebsk-regionen, hvor, som vi husker, den geotermiske gradient er en af ​​de laveste i republikken), dets oprindelige arbejde er ikke tilfredsstillende, men med tiden "afkøles" jordens tykkelse, den termodynamiske balance forstyrres, og problemer begynder, og problemet kan kun opstå i den anden - tredje opvarmningssæson. Den overdimensionerede kontur ser mindre problematisk ud, men kunden er tvunget til at betale for unødvendige boremålere på grund af entreprenørens inkompetence, hvilket ubønhørligt fører til en stigning i omkostningerne ved hele projektet.

Særligt kritisk til undersøgelsen af ​​jordens tarm skal overvejes under opførelsen af ​​store kommercielle faciliteter, hvor antallet af brønde tælles i dusinvis, og de gemte (eller spildte) midler til deres konstruktion kan være meget betydningsfulde.

Elevatorenhed i varmesystemet: dimensioner

Der er flere kategorier af disse enheder, som regel er de udpeget med tal. Kategorien afhænger af elevatorhalsens diameter, dens dimensioner og dysens diameter.

værelseVarmebærerforbrugHalsdiameterVægtDimensioner (rediger)
Ll1l2hFlange 1Flange 2
00,1-0,4 t / h10 mm6,4 kg256 mm85mm81mm140 mm25mm32 mm
10,5-1 t / time15 mm8,1 kg425 mm110mm90 mm110mm40 mm50 mm
21-2 t / time20 mm8,1 kg425 mm100 mm90 mm110mm40 mm50 mm
31-3 t / time25mm12,5 kg625mm145mm135 mm155mm50 mm80 mm
43-5 t / time30 mm12,5 kg625mm135 mm135 mm155mm50 mm80 mm
55-10 t / time35 mm13 kg625mm125mm135 mm155mm50 mm80 mm
610-15 t / time47mm18 kg720mm175mm180 mm175mm80 mm100 mm
715-25 t / time59mm18,5 kg720mm155mm180 mm175mm80 mm100 mm

Justerbar varmeelement

Elevatorenhedens varmeenhed er en slags mellemmand mellem centraliserede varmenetværk og kommunikation inden for bygningen. Det er en multikomponent ingeniørstruktur. Af udstyrets nøgleelementer skelnes der mellem:

 • Temperatur regulator;
 • blandeventil (med flere slagtilfælde);
 • temperaturfølere;
 • filter (forhindrer snavs i at komme ind i rørene);
 • portventil ved udgangen til husvarmesystemet;
 • termometer;
 • manometer til trykregulering i elevatoren;
 • cirkulationspumpe;
 • kontraventil;
 • pumpekontrolskab.

Listen over udstyr kan være mere beskeden - det hele afhænger af den forventede belastning på elevatorenheden, økonomiske muligheder og muligheden for at installere en dyr enhed. Jo mere avanceret udstyret er, jo bedre er systemets ydeevne, jo flere muligheder for tilpasning.

Inden du starter udstyret, skal du sørge for at beregne elevatorenheden. Nøgleparameteren, der skal opnås efter beregninger ved hjælp af en speciel formel, er det estimerede vandforbrug til opvarmning fra varmenettet.

Blandingsforholdet beregnes også - en anden vigtig parameter, som den endelige temperatur ved udløbet til det indendørs system direkte afhænger af. For at reducere fejl ved opsætning af udstyret tages der højde for tryktabet i varmesystemet, efter at vandet forlader elevatoren.

Endelig bestemmes dysens diameter - en anden indikator, der under ingen omstændigheder kan overses. Den tilladte fejl er ikke mere end 3 mm.

Beregninger er nødvendige for at bestemme bærerens optimale temperatur og undgå overtryk. Hvis beregningerne viser, at udløbshovedet vil være højere end standarden, er der leveret en speciel ventil eller en gasspjæld, der er installeret foran elevatoren.

Alle beregninger skal udføres af en erfaren specialist, ellers er fejl uundgåelige. Som et resultat er problemer med valg og installation af udstyr uundgåelige.

VIGTIGT AT VIDE: Vandstråleftere er lavet af stål eller støbejern.

Opvarmningskredsløbet inkluderer grundlæggende og yderligere elementer, markeret med grønt

Elevatorenhed i varmesystemet: diagram

Udformningen af ​​denne enhed giver følgende elementer:

Elmålere. Kan transformere installeret i bygninger være stand-alone midler til permanent styrke? Skattemyndighederne anerkender, at komplette og anvendelige transformatorer kan være separate anlægsaktiver.

Funktionsfejl i hejseanlæggene i varmesystemet

Derudover kan andre elektriske apparater f.eks. Betragtes som separate holdbare midler fra den bygning, de er forbundet med. Kan en generator være en separat transportør? Den er fastgjort til bygningens væg med skruer og møtrikker, så den når som helst kan slukkes uden at beskadige bygningen og enheden.

 • Dyse.
 • Vakuumkammer.
 • Jet elevator.

Derudover er elevatorenheden i varmesystemet udstyret med manometre, termometre og afspærringsventiler.

Som et alternativ til denne enhed kan du bruge udstyr med automatisk temperaturregulering. Det er mere økonomisk, mere energieffektivt, men det koster meget mere. Og vigtigst af alt er dette udstyr ikke i stand til at fungere i fravær af elektricitet.

Skattemyndighederne anerkender, at elproducenter kan afbrydes fra bygningen. Enheder er klassificeret i klasse 34: Turboladere og motorer og atomreaktorer. Det kan være en bygning, bil, bil osv. kun i sjældne tilfælde er det tilladt at registrere et enkelt volumetrisk objekt, som kan være en rørledning eller en type lanterner, der bruges i lokaler, gader, bosættelser osv.

Opvarmningssystem enhed

Af de foreløbige præciseringer i forordningen om klassificering af anlægsaktiver følger det. En bygning skal forstås som en bygningsgenstand, der er permanent forbundet med jorden, adskilt fra rummet ved at skabe overskud, og som også har fundamenter og et tag, som defineret i bygningsloven.

Af denne grund er installationen af ​​en elevator relevant i dag. Det er præget af en række ubestridelige fordele, og det vil blive brugt af offentlige forsyningsvirksomheder i lang tid fremover.

Kedler

Ovne

Plastvinduer