Beboere i Moskva-regionen forklarede, hvordan opvarmningsgebyret beregnes


Beregning af betaling i henhold til standarder

Det er nødvendigt at forstå, hvordan betalingen for opvarmning beregnes i henhold til standarden, og du skal kun bruge denne teknik i tilfælde, hvor der slet ikke er målere i en lejlighedsbygning, hverken almindelig eller individuel.

Opvarmningsberegning i henhold til standarden udføres efter følgende formel:

 • Pi = Si x NT x TT, hvor
 • Si er det samlede areal i rummet, der forbruger termisk energi,
 • NT - standardværdi af varmeforbrug,
 • TT er den takst, der er fastsat af den lokale varmeleverandør.

Hvordan beregnes betalingen for opvarmning af lejligheden?

Ved at erstatte de krævede værdier i formlen kan du beregne omkostningerne til opvarmning. Forbrugsprocenten kan variere afhængigt af regionen, det er derfor nødvendigt at se efter den krævede værdi i de tilsvarende lovgivningsmæssige dokumenter. Tariffer er også individuelle, og inden du beregner opvarmning i henhold til standarden, skal du finde ud af de specifikke værdier.

Formlen til beregning af den generelle husmåler i en lejlighedskompleks

Dernæst skal du finde ud af, hvordan opvarmning betragtes i en lejlighedskompleks i nærværelse af en fælles måler. Det er værd at bemærke, at husvarmemålere i en lejlighedsbygning sparer penge for alle beboere. Med forbehold for tilgængeligheden af ​​en sådan enhed udføres beregningen af ​​opvarmning i overensstemmelse med dens aflæsninger. Hvad der er vigtigt - individuelle måleapparater kan allerede installeres i individuelle lejligheder, men hvis de ikke er i hver lejlighed, udføres beregningen stadig i henhold til generelle indikatorer.

Formlen til beregning af opvarmning med en fælles måler er som følger:

 • Pi = VD x Si / Sob x TT, hvor
 • TT er takstomkostningerne for varme, der er indstillet til en bestemt region af en lokal leverandør,
 • VД - det samlede volumen af ​​varme, der forbruges af bygningen, hvilket bestemmes af forskellen i aflæsningerne af de samlede målere installeret ved indgangen og udgangen fra bygningens varmekreds
 • Si er det samlede areal af en opvarmet lejlighed, der ikke er udstyret med en individuel måleinstrument,
 • Sob er det samlede opvarmede areal i hele bygningen.

hvordan opvarmning betragtes i en lejlighedskompleks

Substitution af specifikke værdier udføres på samme måde som i det foregående eksempel. Når formlen tager højde for alle de nødvendige værdier, kan du beregne varmen i en lejlighedsbygning.

Regler for appelLovgiveren fastlægger ikke en klar struktur for ansøgningen; den er udarbejdet i nogen form og i overensstemmelse med de generelle regler for kontorarbejde. Ansøgningen angiver:

 • modtagerorganisationens navn og data
 • ansøgerens personlige data
 • adressen på boligarealet
 • redegørelse for anmodningen om genberegning af betaling for levering af tjenesten
 • den periode, for hvilken betalinger skal beregnes igen
 • angivelse af begrundelsen med vedhæftning af de relevante dokumenter.

Det er vigtigt at vide: Erklæring om krænkelser af boliger og kommunale tjenester

Ansøgningen kan indsendes som en del af et personligt besøg hos organisationen eller sendes med anbefalet post med kvittering for modtagelse (sørg for at vedhæfte en liste over vedhæftede filer). I tilfælde af personlig kontakt forbliver en kopi af dokumentet hos ansøgeren, der er en kvitteringsnotat på det, der angiver det indgående registreringsnummer.

Beregning af opvarmning efter individuelle målere

Nu er det værd at finde ud af, hvordan betaling for opvarmning af en lejlighed opkræves, forudsat at der er en meter. Hvis hver lejlighed i huset er udstyret med sin egen måler (mindst en generel), kan beregningen af ​​betalingen for opvarmning beregnes i henhold til dens målinger. Omkostningerne til varme dannes i dette tilfælde ud fra den samlede varme, der blev taget i betragtning af en individuel måleinstrument, og niveauet af det generelle husholdningsforbrug.

hvordan man beregner varme i en lejlighedsbygning

Beregningsformlen er som følger:

 • Pi = (Vin + Viun x Si / Srev) x TKP, hvor
 • Vin er den samlede mængde forbrugt varmeenergi registreret af en individuel meter,
 • Viodn - mængden af ​​varmeenergi brugt til opvarmning af ikke-beboede lokaler i hele huset (bestemt som forskellen mellem den generelle husindikator og summen af ​​alle lejlighedsmålere),
 • Si er det samlede areal af lejligheden,
 • Sb - det samlede areal af alle opvarmede rum i bygningen.

Eksempel 3

Det almindelige husholdningsapparat er helt fraværende. Varmebetaling beregnes efter formler nr. 1 og nr. 2.

Inden beregningen af ​​opvarmningen i lejligheden, ifølge formlen nr. 1, vil beregningen se ud som:

1,5 * 1400 = 2100 rubler

Ifølge formlen nr. 2 foretages beregningen som følger:

0,025 * 75 * 1400 = 2625 rubler

For generelle husbehov vil beregningen se ud som:

0,025 * 100 * 75/6 000 = 0,03125 Gcal

100 kvm - arealet af lokalerne, der er en del af den fælles ejendom i huset.

Sådan beregnes opvarmning i en lejlighed i rubler ved hjælp af følgende metode:

0,03125 * 1,400 = 43,75 rubler.

Efter disse beregninger kan du beregne varmebetalingen for din lejlighed:

2100 + 43,75 = 2143,75 rubler. - hvis der er en individuel enhed i lejligheden

2625 + 43,75 = 2668, 75 rubler. - hvis der ikke er nogen enhed.

Bemærk, at hvis du har problemer med opvarmning i en lejlighed, og du bare endnu ikke ved, hvordan man udfører individuel opvarmning i en lejlighed, skal du helt sikkert kontakte en specialist, der forklarer alt og hjælper med at løse problemet. Først udføres et projekt til opvarmning af lejligheden. Efter godkendelsen kan du gå videre til næste trin - at købe udstyr og muligvis sørge for en sådan mulighed som yderligere opvarmning af lejligheden.

Inden du laver opvarmning i en lejlighed, skal du tænke nøje over alt - ikke uden deltagelse af fagfolk. Og hvis du har brug for at reparere opvarmningen i lejligheden, ville det være en ideel mulighed at kontakte en speciel service - da uafhængige handlinger ikke kun kan skade dig, men også dem omkring dig.

Beregning af opvarmning i fælles lejligheder

I det store og hele er der ingen særlig forskel i beregningen af ​​omkostningerne til opvarmning i kommunale lejligheder ud fra metoderne beskrevet ovenfor - alle formler og indikatorer er de samme, du skal bare erstatte specifikke værdier. Den eneste forskel i, hvordan opvarmningsregninger opkræves i tilfælde af fælles lejligheder, skyldes den forholdsmæssige fordeling af betalingerne for hvert værelse.

beregning af opvarmning i henhold til standarden

Hvis du stadig foretager en særlig beregning for fælles lejligheder, får du følgende formel:

 • Pj.i = Vi x Sj.i / Ski x TT, hvor
 • Sj.i - opholdsstue i et separat rum,
 • Ski er det samlede areal af alle værelser i en fælles lejlighed.

Opvarmning af ikke-beboede lokaler kan ikke tages med i denne formel, da de faktiske værdier altid er minimale.

Rekonstruktion af varmesystemet

I henhold til de nye ændringer skal man ved beregning af opvarmningsomkostningerne tage højde for ”det samlede areal af beboelses- og ikke-beboelsesejendomme, hvor den tekniske dokumentation for en lejlighedskompleks ikke indeholder tilstedeværelsen af ​​varmeenheder , eller beboelses- og ikke-beboelsesejendomme, hvis rekonstruktion, der giver mulighed for installation af individuelle kilder til varmeenergi, blev udført i overensstemmelse med de krav til omorganisering, der blev fastlagt i lovgivningen i Den Russiske Føderation, der var gældende på tidspunktet for sådan omorganisering ”. For disse rum er værdien af ​​Vi, som kan defineres betinget som "den mængde varme, der forbruges fra det centraliserede varmesystem til opvarmning direkte i det i-rum", lig med nul.

Det vil sige, at værdien af ​​Vi i beregningsformlerne er lig med nul for lokaler, hvor tilstedeværelsen af ​​varmeenheder ikke oprindeligt blev tilvejebragt, eller hvor en omorganisering blev udført med hensyn til installationen af ​​individuelle kilder til termisk energi.

I overensstemmelse med artikel 1, del 25, i RF LC "Reorganisering af lokaler i en lejlighedsbygning er installation, udskiftning eller flytning af forsyningsselskaber, sanitær, elektrisk eller andet udstyr."

Det er vigtigt at bemærke, at i henhold til del 1 i artikel 26 i RF LC "Omorganisering og (eller) ombygning af lokaler i en lejlighedsbygning udføres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen i overensstemmelse med det lokale regeringsorgan ( i det følgende benævnt godkendelsesorganet) på grundlag af sin beslutning. " Det vil sige, at når ejendommen udføres, er ejeren af ​​lokalet ikke forpligtet til at indhente samtykke fra tjenesteudbyderen.

Det vil sige, at ejeren af ​​lokalet ikke er forpligtet til at indhente tilladelse fra tjenesteudbyderen, når konverteringen udføres.

Derfor kan entreprenøren af ​​varmefyret fra enhver ejer af ethvert af husets lokaler til enhver tid blive præsenteret for en "overraskelse" i form af en meddelelse om, at nogle af husets lokaler er blevet rekonstrueret, og beregningen af ​​opvarmningsomkostningerne både for dette rum og for alle andre lokaler i MKD er det allerede nødvendigt at gennemføre i en anden rækkefølge.

Beregning af autonom opvarmning

Lejlighedsbygninger kan klare sig uden centralvarme - deres eget fyrrum bruges til at levere varme. Hvordan man beregner opvarmning i en lejlighedskompleks under denne tilstand, kan der opstå problemer - beregningsformlen er ret kompliceret og ikke særlig praktisk. Volumen af ​​termisk energi måles i GCAL - hvad det er, og hvordan det betragtes, vil vi diskutere yderligere.

betaling for opvarmning i henhold til standarden

Beregningsformlen er som følger:

 • Poi = Ev x (Vкрi x Si / Sreb x TКРV), hvor
 • Vкрi - den mængde energi, der bruges til generering af varmeenergi,
 • TKPV er omkostningerne ved en given ressource, der bestemmes af de aktuelle priser for energibærere,
 • Si er området for et individuelt boligareal,
 • Sb - bygningens samlede areal.

Varmeforbrug til opvarmning

Når man taler om nuancerne ved opvarmningsstandarder, kan man undlade at bemærke en betydelig spredning i takster efter region, hvilket blev særlig mærkbar i 2014. Derefter blev et lovforslag godkendt, der godkendte de maksimale maksimale indeks i tarifering. Dette tal bestemmes ud fra en række parametre, herunder lokale forhold. Resultatet er en enorm forskel.

I henhold til hygiejnebestemmelser er den optimale fugtighed i vinterperioden defineret som 30-45%, og den tilladte fugtighed er 60%. På samme tid kan temperaturindikatorer ikke være lavere end + 18 + 24 grader. Luftfugtigheden i køkkener og badeværelser er ikke standardiseret, det vil sige i rum, hvor mængden af ​​fugt i luften uundgåeligt vil stige på grund af driftsfunktioner.

Vi anbefaler at læse: Beløbet for refusion af personlig indkomstskat til uddannelse af et barn i 2020

Varmemålere

I overensstemmelse med gældende lovgivning skal varmemålere installeres uden fejl. Et vigtigt punkt - måleren købes og installeres på bekostning af ejeren af ​​lokalet.

Arbejdet med varmemålere er at måle forskellen i temperaturen på kølemidlet ved indløb og udløb til systemet under hensyntagen til volumen af ​​det leverede kølemiddel. Der er to hovedtyper af målere - takometriske og ultralyd. Sidstnævnte er meget dyrere, men den høje pris betaler sig med højere målenøjagtighed og pålidelighed.

Når du køber en måler, skal du kontrollere, om den er certificeret, og om den kan bruges til varmemåling. Den installerede varmemåler skal forsegles af specialister, der har ret til at udføre sådant arbejde. Enhederne verificeres hvert fjerde år.

hvordan man beregner opvarmning i henhold til standarden

Omkostningerne ved varmemålere er normalt relativt lave, men det skal tages i betragtning, at der kræves et antal yderligere elementer til installationen:

 1. Reguleringsventil;
 2. Rengøringsfilter;
 3. Afspærringsventiler.

Du bliver nødt til at betale meget for yderligere varer. Derudover er det bydende nødvendigt at tage højde for omkostningerne ved indsættelse, rørføring og tilslutning af måleren - disse arbejder kan kun udføres af virksomheder, der har de relevante tilladelser.Omkostningerne ved alt arbejde kan være endnu højere end selve måleren, men det er obligatoriske udgifter.

hvordan varmefakturaer beregnes

Når du vælger et firma, der vil installere måleren, skal du også være opmærksom på, om dens specialister udfører følgende arbejde:

 1. Fremstilling af installationsprojektet.
 2. Koordinering af projektet med varmetjenesteudbyderen.
 3. Første verifikation og målerregistrering.
 4. Ibrugtagning af enheden.

Selvfølgelig er omkostningerne ved en varmemåler og arbejdet med dens installation ret høje, men alt dette opvejes i sidste ende af besparelser ved at betale for opvarmning.

Kedler

Ovne

Plastvinduer